Program

Steknite neophodna znanja kroz šest modula Google Academy

Najbolji put do Google sertifikata

Savladavanjem Google Academy programa koji se sastoji od šest modula, sa lakoćom ćete položiti međunarodno priznate Google sertifikate i unaprediti svoju karijeru.